HEDEFLERİMİZ

  • CMD (KMD) hastalıkları ile ilgili farkındalığı arttırmak,
  • CMD (KMD) hasta ve hasta yakınlarını, doğru bakım konusunda yönlendirmek, kısıtlı olan sosyalleşme/dayanışma imkanlarını arttırmak,
  • Erken tanı koyma çalışmalarını yaygınlaştırmak,
  • CMD (KMD) hastalıklarının tanı ve tedavileri için yapılan ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları desteklemek,
  • Uluslararası bilimsel çalışmalarda, Türk bilim insanlarının/doktorlarının daha etkin olabilmeleri için her türlü desteği vermek,
  • CMD (KMD) özelinde desteklenen gen terapi çalışmalarının, diğer birçok hastalık için de öncü olmasını sağlamak,
  • Genç bilim insanlarının/doktorlarının bu konuyla ilgili eğitimlerine destek vermek,
  • Uluslararası benzer organizasyonlarla ortak çalışmalar düzenlemek.